Blåhøj Kirkes historie

Da Sønder Omme Sogn blev til Blåhøj og Filskov pastorat og to kirker

Et lille stykke dansk kirkehistorie

Blåhøj kirke er en lille landsby kirke beliggende på dét, der engang var hede. Og selv om kirken måske ikke tårner sig væsentligt op i den samlede danske kirkehistorie, så har den alligevel en ret interessant historie med sig.

Blåhøj kirke – udgør sammen med Filskov kirke ét pastorat. Begge kirker er fra 1877. De er tegnet af samme arkitekt og tilmed indviet samme dag: Søndag den 14. oktober 1877.

Oprindeligt hørte Blåhøj og Filskov til Sdr. Omme sogn, som dengang, var ét af Danmarks største sogne. Det var ca. 30.000 td land. Det betød, at rigtig mange mennesker, havde umådeligt langt til kirke: ”7 fjerdingsvej”, som det hedder i den gamle embedsbog. Det svarer ca. til en 10-11 km. For de flestes vedkommende måtte man gå til kirke. Der fortælles, hvordan kvinderne havde deres strikketøj med, mens de vandrede til kirke søndag formiddag. De mere velstillede havde en oksekære, eller måske endda hestevogn, som de kunne benytte. Men vejen var lang og besværlig. Derfor var ønsket om at få en kirke, der lå tættere på menigheden, stort.

Kultusministeriet

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående af dygtige og arbejdsomme mennesker, som stædigt og vedholdende i flere år arbejdede på at få bygget en kirke mere. Det kom omsider kultusministeriet – det nuværende kirkeministerium for øre, at man på heden i Jylland ved Sdr. Omme havde et stort ønske om, at der skulle bygges endnu en kirke i sognet. Der blev forhandlet og diskuteret i lang tid. Men endelig blev der bevilget en sum penge til opførelse af én kirke – som skulle have status af anneks sogn til Sdr. Omme: ”Sdr.Omme Østre sogn”. Men man kunne ikke enes om beliggenheden. Problemet med den lange afstand til kirke og præst, var nemlig ikke løst. Det forlyder, at en mand, i spøg sagde, ”….at det da var meget bedre, om der blev bygget to kirker i stedet”. Men det skulle vise sig, at vedkommendes forslag blev til virkelighed. For der blev bevilget 20.000 kr. til byggeriet. 10.000 til hver kirke. Den sum penge som kulturministeriet bevilgede, dækkede naturligvis ikke hele byggeriet. Resten kom til veje, ved en omfattende indsamling blandt borgerne.

Det første spadestik og den færdige kirke

Omsider var man den 22. marts 1877 klar til at gå i gang med byggeriet af kirkerne. Det første spadestik blev gravet, og grundstenen lagt af provst Vahl under alteret i begge kirker. Det var en stor og højtidelig dag. Lokalbefolkningen gav en stor hånd med ved opførelsen. På skift stillede man arbejdskraft og køretøjer til rådighed. Resultatet af alt dette kunne ses – kun 7 måneder efter. Grundstenen blev lagt, da to nye kirker prydede landskabet. Den 14. oktober 1877 stod kirkerne klar til indvielse.  

Byggeriet af Blåhøj og Filskov kirker er et lille stykke dansk kirkehistorie. De er nemlig de to første ”Hedekirker”, som dukkede op i Danmark i slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet.

Blåhøj Kirke

Blåhøj kirke blev opført på det, der angiveligt skulle have været en gammel Blåbærhøj – deraf navnet: Blåhøj, som sidenhen trængte igennem – og blev betegnelsen for hhv. Gammel Blåhøj og Blåhøj St. by.

Både Filskov og Blåhøj kirke er tegnet af arkitekt Winstrup, og har præcis de samme mål og dimensioner. Skibet er 12 x 7,9 m. og koret er 4,6 x 4,95m.  Den tydeligste forskel er, at de er spejlvendte. Våbenhuset i Blåhøj vender mod syd, og i Filskov vender det mod nord. Men ellers er kirkerne bygget nøjagtigt lige store. Det er svært at se i dag, da begge kirker gennem årene har fået hver deres præg og udtryk.

Begge kirker er oprindeligt bygget uden tårn. Filskov kirke fik sit tårn allerede i 1929. Først i 1996 fik Blåhøj kirke sit tårn. Tårnet er bygget i smuk harmoni med resten af kirken. I tårnet er der i dag et repos, som bruges til kirkekaffe og andre arrangementer.

Den direkte konsekvens af byggeriet af Blåhøj og Filskov kirker er, at der i løbet af de næste 25 år blev bygget 25 hede kirker. Andre havde taget ved lære af historien om Blåhøj og Filskov. Den første kirke, der blev bygget efter Blåhøj og Filskov var Herning kirke (1889). Skærlund, Uhre, Langelund og – Isenvad er andre kirker, der skød op som nye kirker på heden. Winstrup som havde tegnet Blåhøj og Filskov blev den mest anvendte arkitekt i den periode.

 

Måske er du også interesseret i...

Blåhøj Kirkes inventar - se mere

Altertavlens hemmelighed - se mere