Inventaret i Blåhøj kirke

Den første altertavle

Blåhøj kirkes første altertavle, som nu hænger over døren til våbenhuset, er en kopi af A. Dorf og forestiller, Jesus på besøg hos Marta og Maria.

 

 


Lysekroner og alterstager

Lysekroner og alterstager er skænket af beboere i sognet.  

Alterkalken stammer fra Hover kirke, og blev i 2002 restaureret og lueforgyldt af guldsmed og kunstner: Bent Exner


Blåhøj kirkes altertavle

I 1941 fik Blåhøj Kirke et nyt alterbillede. Kunstneren er den berømte dansk/polske malerinde Elisabeth Jerichau-Baumann. Billedet er malet i Rom i 1872, og hedder: ”De kristelige martyrinder i Roms katakomber”. Der knytter sig en spændende historie til billedet – og til, hvordan det er havnet i Blåhøj kirke.

Maleriet er skænket af den århusianske tekstilfabrikant Ludvig Wohlert, der tillige var tysk konsul. Men i begyndelsen af 2. verdenskrig, ønskede han, som protest mod tyskernes invasion, at nedlægge sit hverv som tysk konsul. Da nazisterne hørte det, udstedte de en arrestordre på Ludvig Wohlert. Denne nåede dog at flygte….. såmænd til Blåhøj

Den første tid skjulte han sig med et par andre efterlyste på Blåhøj kirkes loft, og fandt sidenhen et andet skjulested. Men han glemte aldrig hjælpen fra Blåhøj, og i taknemmelighed over, at præsten og menigheden havde været med til at redde hans liv, skænkede han i 1941 det værdifulde kunstværk, der i dag udgør altertavlen.


Døbefont og alterkrucifiks

I forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i 1977, blev Blåhøj kirke renovereret 1. gang, sådan som kirken fremstår i dag. Ved den lejlighed fik kirken en ny smuk granit døbefont. Der blev også skænket et smukt bronze krucifiks til alterudsmykning.


Tårnkrucifikset

I 2013 skænkede Alma Brockdorff – enke efter Helge Brockdorff (sognepræst i Blåhøj – Filskov kirker fra 1936-1962) et smukt krucifiks, som hun ønskede skulle placeres i tårnet.

Ideen med krucifikset er at udtrykke ”lige dele” korsfæstelse og opstandelse. Ud over selve bronzekrucifikset har kunstneren valgt at tilføje et lodret og et vandret element, for at opnå en tilnærmet korsform. Den lodrette mørkerøde form, der rejser sig fra gulvet, er et symbol på ”nedfaret til dødsriget” og ”på tredje dag opstanden fra de døde”.

Den runde form kan tolkes som den jord, Jesus vender tilbage til fra dødsriget.

Den gyldne halvcirkel ved Jesu fødder kan ses som et symbol på

”solopgangen fra det høje” - opstandelsen.

Jesu hænder og fødder er blevet forgyldt, inspireret af et ødelagt krucifiks man fandt i en kirke i Berlin under 2. verdenskrig. Figuren manglede hænder og fødder og var påsat en seddel, hvorpå der stod: Vi er Jesu hænder og fødder.

Over Kristusfiguren er der placeret et ”halvt kornaks” - for at understrege, at Blåhøj Kirke er placeret på landet; men det kan også være en symbolsk kongekrone til den ”sejrende Kristus”.

Som en ekstra effekt er også lampen over Kristusfiguren inddraget som en del af ”kunstværket”.

Opgaven er udført af billedkunstner Hakon Lund Jensen, Ejstrupholm.


Endnu en renovering af Blåhøj kirke

Menighedsrådet har siden 2011 arbejdet på, at få kirken renoveret igen, hvor bl.a. varme systemet skal udskiftes. Det er arkitekt Thomas Meedom-Bæch, Viborg, som er arkitekt på projektet.

Projektet er endnu ikke endelig godkendt

 
 

Måske er du også interesseret i...

Blåhøj Kirkes historie - se mere

Altertavlens hemmelighed - se mere